Oil types

In the table below, some key parameters and reference is given for the Norwegian oil types of the NOAA OilLibrary.

Name

Density [kg/m3]

Viscosity [kg*m-1*s-1]

Asphaltenes [fraction]

Wax cont [fraction]

Reference

ALVE 2010

796.1

0.013

0.0003

0.05

Sorheim K. R. et al., 2010, Kartlegging av forvitringsegenskaper av Norne Blend, Staer, Svale og Alve samt effekt av voksinihibitor paa Norne Blend, SINTEF A16808

ALVHEIM BLEND 2009

840.0

0.018

0.0006

0.053

Leirvik F., Myrhaug J. L., 2009, Weathering properties of the Alvheim crude oils Kneler, Boa, Kameleon, and the Alvheim blend, SINTEF A11170

ALVHEIM BOA 2009

848.1

0.016

0.0003

0.028

Leirvik F., Myrhaug J. L., 2009, Weathering properties of the Alvheim crude oils Kneler, Boa, Kameleon, and the Alvheim blend, SINTEF A11170

ALVHEIM KAMELEON 2009

850.0

0.013

0.0001

0.032

Leirvik F., Myrhaug J. L., 2009, Weathering properties of the Alvheim crude oils Kneler, Boa, Kameleon, and the Alvheim blend, SINTEF A11170

ALVHEIM KNELER 2009

831.5

0.051

0.0011

0.049

Leirvik F., Myrhaug J. L., 2009, Weathering properties of the Alvheim crude oils Kneler, Boa, Kameleon, and the Alvheim blend, SINTEF A11170

AVALDSNES 2012

891.0

0.061

0.018

0.029

Sorheim K. R., 2012, Avaldsnes crude oil - Weathering properties related to oil spill response, SINTEF A22484

BALDER 2002

914.0

0.219

Moldestad M. O., Schrader T., 2002, Ringhorne, Forseti og Balder - Egenskaper og forvitring paa sjoen relatert til beredskap, STF66 A01137

BALDER BLEND 2010

864.0

0.032

0.008

0.035

Sorheim K. R., Leirvik F., 2010, Kartlegging av forvitringsegenskaper, fargekode og spredningsegenskaper for Balder Blend, SINTEF A16789

BRAGE 2013

826.0

0.04

0.001

0.047

Farooq U., 2013, Brage crude oil - Properties and behavior at sea, SINTEF A24699

BREAM 2011

857.0

0.705

0.018

0.043

Strom T., Leirvik F., 2011, Weathering properties of Bream crude oil related to oil spill response, SINTEF A19404

CAURUS 2011

795.0

0.04

0.0005

0.026

Strom T., Leirvik F., 2011, Caurus crude oil - weathering properties related to oil spill response, SINTEF A21022

DRAUGEN 2008

823.0

0.006

0.0013

0.024

Leirvik F., 2008, Draugen - Egenskaper og forvitring paa sjoen relatert til beredskap, SINTEF A5637

EKOFISK 2002

854.8

0.058

0.0006

0.0474

Moldestad M. O. et al., 2002, Ekofiskoljene, Gyda og Valhall - Egenskaper og forvitring paa sjoen, karakterisering av vannloselige komponenter relatert til beredskap, STF66 A01090

EKOFISK BLEND 2000

850.7

0.093

0.0007

0.0493

Moldestad M. O. et al., 2002, Ekofiskoljene, Gyda og Valhall - Egenskaper og forvitring paa sjoen, karakterisering av vannloselige komponenter relatert til beredskap, STF66 A01090

EKOFISK BLEND 2011

841.0

0.022

0.0003

0.029

Hellstrom K. C., Brandvik P. J., 2015, Comparison of predicted properties of Ekofisk oils based on crude assay data, SINTEF A27361

EKOFISK J 2015

846.0

0.014

0.0002

0.0369

Hellstrom K. C., Brandvik P. J., 2015, Comparison of predicted properties of Ekofisk oils based on crude assay data, SINTEF A27361

ELDFISK 2002

812.5

0.009

0.0007

0.0459

Moldestad M. O. et al., 2002, Ekofiskoljene, Gyda og Valhall - Egenskaper og forvitring paa sjoen, karakterisering av vannloselige komponenter relatert til beredskap, STF66 A01090

ELDFISK B 2015

854.0

0.05

0.0002

0.043

Hellstrom K. C., Brandvik P. J., 2015, Comparison of predicted properties of Ekofisk oils based on crude assay data, SINTEF A27361

ELDFISK BLEND 2011

846.0

0.05

0.0001

0.0279

Hellstrom K. C., Brandvik P. J., 2015, Comparison of predicted properties of Ekofisk oils based on crude assay data, SINTEF A27361

ELDFISK KOMPLEKS 2015

842.0

0.036

0.0008

0.0355

Hellstrom K. C., Brandvik P. J., 2015, Comparison of predicted properties of Ekofisk oils based on crude assay data, SINTEF A27361

ELLI 1999

839.0

0.093

0.002

0.113

  1. Resby J. L. et al., 1999, Jotunoljene Elli South, Tau og Elli - Egenskaper og forvitring paa sjoen relatert til beredskapstiltak, STF66 A99009

ELLI SOUTH 1999

838.0

0.102

0.0009

0.0828

  1. Resby J. L. et al., 1999, Jotunoljene Elli South, Tau og Elli - Egenskaper og forvitring paa sjoen relatert til beredskapstiltak, STF66 A99009

EMBLA 2002

816.3

0.004

0.0002

0.0788

Moldestad M. O. et al., 2002, Ekofiskoljene, Gyda og Valhall - Egenskaper og forvitring paa sjoen, karakterisering av vannloselige komponenter relatert til beredskap, STF66 A01090

FORSETI 2002

916.0

0.274

0.007

0.024

Moldestad M. O., Schrader T., 2002, Ringhorne, Forseti og Balder - Egenskaper og forvitring paa sjoen relatert til beredskap, STF66 A01137

FOSSEKALL 2013

854.0

1.12

0.008

0.091

Guyomarch J., 2013, Weathering and dispersibility study of the Fossekall crude oil from Skuld field in simulated local weather conditions, Cedre R.13.50.C/5273

FRAM 2013

850.0

0.069

0.0011

0.053

Andreassen I., Sorheim K. R., 2013, Fram crude oil - properties and behavior at sea, SINTEF A24707

FROY 1996

836.0

0.01

0.002

0.051

Brandvik P. J. et al., 1996, Weathering properties of the Froy crude, the Lillefrigg condensate and the 75:25 blend of these products, 41.5135.00/01/96

GARANTIANA 2013

873.0

0.65

0.008

0.107

Farooq U., Johnsen M., 2013, Garantiana crude oil - properties and behavior at sea, SINTEF A24749

GAUPE 2011

862.0

0.66

0.003

0.05

Strom T., Leirvik F., 2011, Weathering properties of Gaupe crude oil related to oil spill response, SINTEF A18420

GJOA 2011

836.0

0.005

0.0003

0.015

Sorheim K. R. et al., 2011, Gjoa crude oil - Weathering properties related to oil spill response, and chemical and toxicological characterization of WAF, SINTEF A20859

GLITNE 2002

864.0

0.249

0.0013

0.0617

Leirvik F., Moldestad M. O., 2002, Glitne - Egenskaper og forvitring paa sjoen relatert til beredskap, STF66 02042

GOLIAT BLEND 50/50 2008

831.4

0.0198

0.001

0.036

Sorheim K. R., Moldestad M. O., 2008, Weathering properties of the Goliat Kobbe and two Goliat Blend of Kobbe and Realgrunnen crude oils, SINTEF F3959

GOLIAT BLEND 70/30 2008

822.4

0.095

0.0008

0.036

Sorheim K. R., Moldestad M. O., 2008, Weathering properties of the Goliat Kobbe and two Goliat Blend of Kobbe and Realgrunnen crude oils, SINTEF F3959

GOLIAT KOBBE 2008

796.5

0.022

0.0003

0.034

Sorheim K. R., Moldestad M. O., 2008, Weathering properties of the Goliat Kobbe and two Goliat Blend of Kobbe and Realgrunnen crude oils, SINTEF F3959

GOLIAT REALGRUNNEN 2008

857.1

0.257

0.0014

0.05

Sorheim K. R., Moldestad M. O., 2008, Weathering properties of the Goliat Kobbe and two Goliat Blend of Kobbe and Realgrunnen crude oils, SINTEF F3959

GRANE 1997

942.0

0.638

0.014

0.032

Strom T., Daling P., 1997, Forvitringsegenskaper paa sjoen og kjemisk dispergbarhet for Grane raaolje, STF66 F98038

GROSBEAK 2012

810.0

0.041

0.0005

0.11

Andreassen I., 2012, Weathering studies of Grosbeak crude oil, SINTEF A22848

GUDRUN 2012

824.0

0.015

0.001

0.05

Andreassen I. et al., 2012, Gudrun crude oil - weathering studies, SINTEF A23435

GULLFAKS A BLEND 2010

837.0

0.005

0.001

0.034

Strom T. et al., 2010, Weathering properties of Gullfaks A and Gullfaks C blends and description of the TRIMIX model, SINTEF A16691

GULLFAKS C BLEND 2010

835.0

0.01

0.001

0.036

Strom T. et al., 2010, Weathering properties of Gullfaks A and Gullfaks C blends and description of the TRIMIX model, SINTEF A16691

GULLFAKS SOR 1996

856.0

0.066

0.003

0.094

Strom-Kristiansen T., Singsaas I., 1996, Forvitringsegenskaper og kjemisk dispergerbarhet for Gullfaks Sor raaolje, 41.5154.00/01/96

GYDA 2002

823.2

0.031

0.0021

0.0742

Moldestad M. O. et al., 2002, Ekofiskoljene, Gyda og Valhall - Egenskaper og forvitring paa sjoen, karakterisering av vannloselige komponenter relatert til beredskap, STF66 A01090

HAVIS 2013

850.0

0.226

0.001

0.045

Strom T., Johnsen M., 2013, Havis crude oil - properties and behavior at sea, SINTEF A24356

HEIDRUN EXPORT BLEND 2004

892.0

0.037

0.0008

0.0103

Leirvik F. et al., 2004, Heidrun oljene - Egenskaper og forvitring paa sjoen relatert til beredskap, STF80 A04009

HEIDRUN TILJE 2004

844.0

0.049

0.0007

0.0425

Leirvik F. et al., 2004, Heidrun oljene - Egenskaper og forvitring paa sjoen relatert til beredskap, STF80 A04009

HEIDRUN AaRE 2004

926.0

0.166

0.003

0.003

Leirvik F. et al., 2004, Heidrun oljene - Egenskaper og forvitring paa sjoen relatert til beredskap, STF80 A04009

HULDRA KONDENSAT 1998

809.0

0.004

0.0001

0.052

Singsaas I. et al., 1998, Forvitringsegenskaper for Huldra kondensat, STF66 F98085

IFO-180LS 2014

973.0

7.426

0.057

0.044

Sorheim K. R. et al., 2014, Dispergerbarhet av bunkersoljer, SINTEF A26179

IFO-180NS 2014

976.0

7.396

0.091

0.047

Sorheim K. R. et al., 2014, Dispergerbarhet av bunkersoljer, SINTEF A26179

IFO-80LS 2014

956.0

1.357

0.052

0.035

Sorheim K. R. et al., 2014, Dispergerbarhet av bunkersoljer, SINTEF A26179

IFO-380LS 2014

990.0

27.294

0.066

0.058

Sorheim K. R. et al., 2014, Dispergerbarhet av bunkersoljer, SINTEF A26179

IVAR AASEN 2012

838.0

0.009

0.001

0.04

Sorheim K. R., Leirvik F., 2012, Ivar Aasen oljen - Kartlegging av forvitringsegenskaper, dispergbarhet, egenfarge og spredningsegenskaper, SINTEF A21165

JORDBAER 2011

802.0

0.005

0.002

0.025

Strom T., 2011, Weathering properties of Jordbaer crude oil related to oil spill response, SINTEF A20603

KRISTIN 2006

793.0

0.002

0.0004

0.039

Leirvik F., 2006, Kristin lettolje - Egenskaper og forvitring paa sjoen relatert til beredskap, STF80MK A06221

KVITEBJORN 2009

801.7

0.005

0.0007

0.0431

Sorheim K. R., Altin D., 2009, Kvitebjorn oljen - kartlegging av forvitringsegenskaper, vannloselighet og giftighet, SINTEF A13743

LAVRANS 1997

789.0

0.002

0.0001

0.06

Singsaas I. et al., 1997, Forvitringsegenskaper Lavrans og Kristin kondensat. Stokastiske drivbaneberegninger ved overflate- og undervannsutslipp for Kristin kondensat, STF66 F97086

LILLEFRIGG KONDENSAT 1996

785.0

0.002

Brandvik P. J. et al., 1996, Weathering properties of the Froy crude, the Lillefrigg condensate and the 75:25 blend of these products, 41.5135.00/01/96

LINERLE 2005

951.0

1.47

0.0077

0.0027

Leirvik F., 2005, Weathering properties of the Linerle crude, STF80MK F05209

LUNO 2011

850.0

0.03

0.002

0.039

Sorheim K. R., 2011, Weathering properties of the Luno crude oil related to oil spill response, SINTEF A18427

LUNO II 2014

851.0

0.011

0.005

0.027

Hellstrom K. C., Johnsen M., 2014, Luno II crude oil - properties and weathering at sea, SINTEF A26115

MARIA 2013

847.0

0.018

0.0055

0.037

Andreassen I. et al., 2013, Weathering studies of Maria crude oil, SINTEF A24674

MIDGARD 1991

764.0

0.0011

0.0001

0.0002

Leirvik F., Wang U. M., Moldestad M. O., 2003, Aasgard A, Smorbukk, Smorbukk Sor, Smorbukk kondensat/lettolje og Midgard - Egenskaper og forvitring paa sjoen relatert til beredskap, STF66 A03053

MORVIN 2008

817.4

0.015

0.0005

0.054

Brandvik P. J., Leirvik F., 2008, Weathering properties of the Morvin oil, SINTEF A6808

NJORD 2002

835.0

0.051

0.001

0.064

Singsaas I. et al., 2002, Forvitringsegenskaper paa sjoen og kjemisk dispergerbarhet for Njord raaolje, STF66 F97073

NORNE 1997

863.0

1.968

0.001

0.13

Sorheim K. R. et al., 2010, Kartlegging av forvitringsegenskaper av Norne Blend, Staer, Svale og Alve samt effekt av voksinihibitor paa Norne Blend, SINTEF A16808

NORNE BLEND 2010

867.6

0.089

0.0006

0.117

Sorheim K. R. et al., 2010, Kartlegging av forvitringsegenskaper av Norne Blend, Staer, Svale og Alve samt effekt av voksinihibitor paa Norne Blend, SINTEF A16808

ORMEN LANGE KONDENSAT 2008

750.0

0.0007

0.0001

0.0001

Leirvik F., 2008, Ormen Lange kondensat - Egenskaper og forvitring paa sjoen relatert til beredskap, SINTEF F7031

OSEBERG A 2013

902.0

0.053

0.011

0.015

Strom T., 2013, Oserberg A crude oil - properties and behavior at sea, SINTEF A25226

OSEBERG SOR 2013

839.0

0.098

0.0011

0.056

Sorheim K. R., Vadla R., 2013, Oseberg Sor crude oil - properties and behavior at sea, SINTEF A24709

OSEBERG OST 2013

842.0

0.163

0.005

0.049

Vadla R., Sorheim K. R., 2013, Oseberg Ost crude oil - properties and behavior at sea, SINTEF A24708

OSELVAR 2012

791.0

0.003

0.001

0.042

Strom T., 2012, Oselvar crude oil - weathering properties related to oil spill response, SINTEF A23047

RINGHORNE 2002

830.0

0.066

0.002

0.048

Moldestad M. O., Schrader T., 2002, Ringhorne, Forseti og Balder - Egenskaper og forvitring paa sjoen relatert til beredskap, STF66 A01137

SKARFJELL 2014

824.0

0.039

0.0003

0.046

Ramstad S. et al., 2014, Weathering of Skarfjell crude oil, SINTEF A26006

SKARV 2004

859.9

0.376

0.0016

0.062

Leirvik F. et al., 2004, Skarv oljen - Forvitringsegenskaper, oil appearance, vannloselighet og giftighet, konsentrasjoner I vannmassene, STF66 A04027

SKARV KONDENSAT 2014

829.0

0.006

0.0001

0.022

  1. Oksenvaag J. H., 2014, Skarv condensate - weathering study, SINTEF A26022

SKRUGARD 2012

871.0

0.032

0.0005

0.019

  1. Oksenvaag J. H., 2012, Skrugard crude oil - weathering studies, SINTEF A22589

SLEIPNER KONDENSAT 2002

745.0

0.001

0.001

0.0085

Moldestad M. O. et al., 2002, Sleipner kondensat - Vurdering av forvitringsegenskaper, vannloselighet og potensiell giftighet av vannloselige komponenter, STF66 F02063

SLEIPNER VEST 1998

913.0

21.558

0.02

0.097

Strom T. et al., 1998, Forvitringsegenskaper for Sleipner Vest raaolje, STF66 F98075

SMORBUKK 2003

819.0

0.033

0.0004

0.061

Leirvik F., Wang U. M., Moldestad M. O., 2003, Aasgard A, Smorbukk, Smorbukk Sor, Smorbukk kondensat/lettolje og Midgard - Egenskaper og forvitring paa sjoen relatert til beredskap, STF66 A03053

SMORBUKK KONDENSAT 2003

804.0

0.003

0.0006

0.026

Leirvik F., Wang U. M., Moldestad M. O., 2003, Aasgard A, Smorbukk, Smorbukk Sor, Smorbukk kondensat/lettolje og Midgard - Egenskaper og forvitring paa sjoen relatert til beredskap, STF66 A03053

SMORBUKK SOR 2003

829.0

0.028

0.0006

0.037

Leirvik F., Wang U. M., Moldestad M. O., 2003, Aasgard A, Smorbukk, Smorbukk Sor, Smorbukk kondensat/lettolje og Midgard - Egenskaper og forvitring paa sjoen relatert til beredskap, STF66 A03053

SNORRE B 2004

826.0

0.03

0.0015

0.053

  1. Resby J. L., 2004, Snorre TLP, Snorre B og Vigdis oljene - Forvitringsegenskaper relatert til beredskap, STF66 F04041

SNORRE TLP 2004

834.0

0.008

0.0028

0.052

  1. Resby J. L., 2004, Snorre TLP, Snorre B og Vigdis oljene - Forvitringsegenskaper relatert til beredskap, STF66 F04041

SNOHVIT KONDENSAT 2001

761.1

0.0007

Leirvik F., Moldestad M. O., 2001, Snohvit kondensatet - Forvitringsegenskaper, STF66 F01111

STATFJORD A 2001

827.4

0.043

0.001

0.043

Moldestad M. O. et al., 2001, Statfjord A, B og C - Egenskaper og forvitring paa sjoen, karakterisering av vannloselige komponenter relatert til beredskap, STF66 F00138

STATFJORD B 2001

828.1

0.058

0.001

0.044

Moldestad M. O. et al., 2001, Statfjord A, B og C - Egenskaper og forvitring paa sjoen, karakterisering av vannloselige komponenter relatert til beredskap, STF66 F00138

STATFJORD C 2001

833.8

0.021

0.001

0.042

Moldestad M. O. et al., 2001, Statfjord A, B og C - Egenskaper og forvitring paa sjoen, karakterisering av vannloselige komponenter relatert til beredskap, STF66 F00138

STAER 2010

867.3

2.835

0.0121

0.148

Sorheim K. R. et al., 2010, Kartlegging av forvitringsegenskaper av Norne Blend, Staer, Svale og Alve samt effekt av voksinihibitor paa Norne Blend, SINTEF A16808

TAMBAR 2002

828.0

0.006

0.0007

0.065

Moldestad M. O., M. Resby J. L., 2002, Forvitringsanalyser av Tambar, STF66 F02009

TAU 1999

851.0

0.972

0.001

0.143

  1. Resby J. L. et al., 1999, Jotunoljene Elli South, Tau og Elli - Egenskaper og forvitring paa sjoen relatert til beredskapstiltak, STF66 A99009

TOR 2002

828.8

0.043

0.0009

0.0743

Moldestad M. O. et al., 2002, Ekofiskoljene, Gyda og Valhall - Egenskaper og forvitring paa sjoen, karakterisering av vannloselige komponenter relatert til beredskap, STF66 A01090

TORDIS 2002

840.0

0.016

0.002

0.05

Moldestad M. O., Strom-Kristiansen T., 2002, Forvitringsegenskaper og kjemisk dispergbarhet for Gullfaks C og Tordis raaoljer, 41.5134.00/02/96

TRESTAKK 2008

831.4

0.005

0.0013

0.026

Brandvik P. J., Leirvik F., 2008, Weathering properties of the Trestakk oil, SINTEF A6809

TRYM KONDENSAT 2011

798.0

0.032

0.0002

0.038

Sorheim K. R., Andreassen I., 2011, Weathering properties of the Trym condensate, SINTEF A20258

TYRIHANS NORD 2004

876.9

0.377

0.0045

0.0569

Leirvik F. et al., 2004, Weathering properties and oil drift simulations of Tyrihans Nord and Tyrihans Sor, STF66 A04031

TYRIHANS SOR 2004

847.7

0.02

0.0006

0.0383

Leirvik F. et al., 2004, Weathering properties and oil drift simulations of Tyrihans Nord and Tyrihans Sor, STF66 A04031

ULA 1999

832.1

0.006

  1. Resby J. L. et al., 1999, Oppdatert forvitringsstudie for Ula raaolje relatert til effektivitet av Foxtail Skimmer, STF66 F99076

VALE 2014

816.0

0.037

0.0003

0.033

Hellstrom K. C., Andreassen I., 2014, Vale crude oil - properties and behavior at sea, SINTEF A25949

VALHALL 2002

841.3

0.082

0.0007

0.0513

Moldestad M. O. et al., 2002, Ekofiskoljene, Gyda og Valhall - Egenskaper og forvitring paa sjoen, karakterisering av vannloselige komponenter relatert til beredskap, STF66 A01090

VARG 2000

853.0

0.524

0.0016

0.0929

  1. Resby J. L., Moldestad M. O., 2000, Varg raaolje: Egenskaper og forvitring paa sjoen relatert til beredskapstiltak, STF66 F99105

VESLEFRIKK 2012

825.0

0.007

0.003

0.067

Strom T., 2012, Veslefrikk crude oil - weathering properties related to oil spill response, SINTEF A23535

VIGDIS 2004

840.7

0.035

0.0012

0.05

  1. Resby J. L., 2004, Snorre TLP, Snorre B og Vigdis oljene - Forvitringsegenskaper relatert til beredskap, STF66 F04041

VILJE 2009

842.6

0.13

0.0011

0.054

Sorheim K. R., 2009, Vilje - Kartlegging av forvitringsegenskaper og dispergbarhet relatert til beredskap, SINTEF A11568

VISUND 2009

791.1

0.002

0.0002

0.02

Sorheim K. R., 2009, Visund - Egenskaper og forvitring paa sjoen relatert til beredskap, SINTEF F10361

VOLUND 2010

860.0

0.013

0.0025

0.024

Sorheim K. R., 2010, Weathering properties of Volund crude oil, SINTEF F16176

VOLVE 2006

889.4

0.087

0.0095

0.032

Moldestad M. O. et al., 2006, Volve oljens forvitringsegenskaper og dispergerbarhet, STF80MK A06240

WISTING 2015

845.0

0.097

0.0003

0.033

Torske L., Wasbotten I., 2015, Oil Weathering Studies of Wisting oil at 1deg and 5deg, Akvaplan-niva report no 7428 02

AASGARD A 2003

814.0

0.026

0.0004

0.045

Leirvik F., Wang U. M., Moldestad M. O., 2003, Aasgard A, Smorbukk, Smorbukk Sor, Smorbukk kondensat/lettolje og Midgard - Egenskaper og forvitring paa sjoen relatert til beredskap, STF66 A03053

SVALIN 2014

917.0

0.163

0.006

0.032

Guyomarch J. (2014), Weathering and dispersibility study of the Svalin M & svalin C crude oils in simulated local weather conditions. Statoil report.

ALTA 2016

827.0

0.049

0.0003

0.031

Hellstrom K.C. and Johnsen M., 2016, Alta crude oil – Properties and behaviour at sea, SINTEF report.

DRIVIS 2017

838.0

0.011

0.0005

0.0194

Sorheim K. R. et al., 2017, Drivis crude oil – Properties and behaviour at sea, SINTEF report.

MARTIN LINGE CRUDE 2016

930.0

0.294

0.011

0.0066

Hellstrom K.C. and Pettersen T.-A., 2016, Martin Linge crude oil and condensate -properties and behaviour at sea, SINTEF A27998

MARTIN LINGE CONDENSATE 2016

814.0

0.006

0.0007

0.048

Hellstrom K.C. and Pettersen T.-A., 2016, Martin Linge crude oil and condensate -properties and behaviour at sea, SINTEF A27998

BRYNHILD CRUDE 2015

880.0

0.042

0.026

0.046

Hellstrom K.C. et al., 2015, Brynhild crude oil – properties and behaviour at sea, SINTEF A27135

BOYLA CRUDE 2016

875.0

0.046

0.0007

0.0323

Hellstrom K.C., 2016, Boyla crude oil – properties and behaviour at sea, SINTEF A27496

WISTING CENTRAL 2017

838.0

0.01

0.0005

0.0071

Sorheim K.R. and Bakken O.M., 2017, Wisting Central crude oil – Properties and behaviour at sea, SINTEF report.

SIGYN CONDENSATE 2017

739.0

0.01

0.0001

0.0314

Oksenvag J. et al. 2017, Sigyn condensate – properties and behaviour at sea, SINTEF report.

NORNE CRUDE 2017

861.0

0.541

0.0005

0.0516

Oksenvag J. et al. 2017, Norne crude oil – properties and behaviour at sea, SINTEF report.

MARINE GAS OIL 500 ppm S 2017

852.0

0.008

0.0002

0.0081

Hellstrom et al, 2017, Memo report no OC2017-A123, Version 1, SINTEF

ULTRA LOW SULFUR FUEL OIL 2017

872.0

13.106

0.0015

0.133

Hellstrom et al, 2017, Memo report no OC2017-A123, Version 1, SINTEF

HEAVY DISTILLATE MARINE ECA 50 2017

903.0

11.002

0.0006

0.095

Hellstrom et al, 2017, Memo report no OC2017-A123, Version 1, SINTEF

ROTTERDAM DIESEL 2017

885.0

0.043

0.0002

0.031

Hellstrom et al, 2017, Memo report no OC2017-A123, Version 1, SINTEF

GAS OIL 10 ppm S 2017

833.0

0.005

0.0001

0.0001

Hellstrom et al, 2017, Memo report no OC2017-A123, Version 1, SINTEF

WIDE RANGE GAS OIL 2017

886.0

0.179

0.0001

0.0474

Hellstrom et al, 2017, Memo report no OC2017-A123, Version 1, SINTEF

OSEBERG BLEND 2007

839.0

0.007

0.002

0.0267

Leirvik F. and Resby L., 2007, New Oseberg blend – Egenskaper og forvitring paa sjoeen relatert til beredskap

BRASSE 2018

846.5

0.009

0.0016

0.0288

Sorheim et al, 2018, Brasse crude oil - Properties and behaviour at sea, SINTEF report

OSEBERG C 2013

845.0

0.011

0.01

0.022

Strom T., 2013, Oserberg A crude oil - properties and behavior at sea, SINTEF A25226

VEGA CONDENSATE 2015

774.0

0.002

0.00002

0.039

Guyomarch, J. and Chever, F, 2015. Weathering and dispersibility study of the VEGA condensate in simulated local weather conditions. R.15.35.C/5205

FENJA (PIL) 2015

848.0

2.09

0.0021

0.166

Hellstrom et al, 2015, Pil crude oil – properties and behabiour at sea, SINTEF report

MARULK (2014)

759.0

0.001

0.00005

0.00005

Hellstrom and Pettersen, 2014, Marulk condensate – properties and beheabiour at sea, SINTEF report

GINA KROG CRUDE (2018)

879.0

0.109

0.0031

0.065

Chever F., 2018, Weathering and dispersibility study of the GINA KROG crude oil at the laboratory and pilot scale in simulated local conditions, Equinor Final Report

GUDRUN 2019

810.0

0.017

0.0003

0.029

Hellstrom K.C., 2019, Gudrun crude oil – Weathering properties and behaviour at sea, SINTEF report

ATLA KONDENSAT 2013

746.0

0.001

0.0002

0.0051

Andreassen I. And Pettersen T.A., 2013, Atla condensate – properties and behaviour at sea

OSEBERG SOR 2000

828.0

0.009

0.00038

Leirvik F. and Moldestad M.O., 2001, Oseberg Sor – Egenskaper og forvitring pa sjoen relatert til beredskap, SINTEF report

KVITEBJORN 2019

752.0

0.001

0.0001

0.0014

Sorheim K.R. and Hellstrom K.C., Kvitebjorn condensate – Weathering properties and behaviour at sea

ODA 2019

802.4

0.01

0.0044

0.0558

Sorheim K. R. et al. 2019, SINTEF report